ALGEMENE VOORWAARDEN PENSION:

Bij het meegeven van een eigen kooi, voer, enz. wordt er geen korting op de prijs toegepast.

Bij ophalen van een dier voor de afgesproken datum, vind er geen restitutie plaats voor de niet gebruikte dagen.

Bij reserveren moet binnen 7 dagen een aanbetaling worden gedaan van minimaal 30%. Wordt deze niet op tijd voldaan, dan heeft Stichting knaagdierenopvang ‘het Knagertje’ het recht de reservering te laten vervallen.

Bij annulering van de reservering tot 14 dagen voor de eerste pensiondag worden alleen administratiekosten á €15,- in rekening gebracht. Annulering binnen 14 dagen voor de eerste pensiondag vervalt de gehele aanbetaling.

De dagen van brengen en halen zijn beiden als 1 dag inbegrepen bij de reservering. Voorbeeld: bij een reservering van 1 juli t/m 10 juli worden er 10 pensiondagen in rekening gebracht.

Stichting knaagdierenopvang ‘het Knagertje’ behoudt het recht voor om bij calamiteiten de dierenarts te raadplegen en deze kosten bij ophalen in rekening te brengen. De factuur van de dierenarts wordt meegeleverd.

In het geval, dat een dier komt te overlijden tijdens het verblijf, kan Stichting knaagdierenopvang ‘het Knagertje’ niet aansprakelijk worden gesteld. Het dier verblijft op geheel eigen risico van de eigenaar.

Mocht na aflopen van het gereserveerde pensionverblijf het dier niet binnen 14 dagen opgehaald zijn, zonder nader bericht van de eigenaar, dan vervalt het dier aan Stichting knaagdierenopvang ‘Het Knagertje’ en kan zij het dier herplaatsen zonder enige tegemoetkoming voor de eigenaar. De oude eigenaar blijft wel aansprakelijk voor alle extra gemaakte kosten.

Door ondertekening van het pensionformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden pension.