ALGEMENE VOORWAARDEN PENSION:

Bij het meegeven van een eigen kooi (alleen bij hamsters en na overleg vooraf), voer e.d. wordt er geen korting op de prijs gegeven.
Bij ophalen van een dier voor de afgesproken datum, vind er geen restitutie plaats voor de niet gebruikte dagen.
Bij reserveren moet binnen 48 uur een aanbetaling worden gedaan van minimaal 30%. Wordt deze niet op tijd voldaan, dan heeft Stichting knaagdierenopvang ‘het Knagertje’ het recht de reservering te laten vervallen.
Bij reservering binnen 7 dagen wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering van de reservering tot 14 dagen voor de eerste pensiondag worden alleen administratiekosten á €15,- in rekening gebracht. Annulering binnen 14 dagen voor de eerste pensiondag vervalt de gehele aanbetaling.
Stichting knaagdierenopvang “het Knagertje” behoudt het recht om bij constatering van medische aandoening(en) onze dierenarts te raadplegen en/of te bezoeken. De kosten van de dierenarts worden bij u achteraf in rekening gebracht. Het is niet altijd mogelijk voor ons om u vooraf in te lichten.
In het geval, dat een dier komt te overlijden tijdens het verblijf, kan Stichting knaagdierenopvang ‘het Knagertje’ niet aansprakelijk worden gesteld. Het dier verblijft op geheel eigen risico van de eigenaar.
Mocht na aflopen van het gereserveerde pensionverblijf het dier niet binnen 14 dagen opgehaald zijn, zonder nader bericht van de eigenaar, dan vervalt het dier aan Stichting knaagdierenopvang ‘Het Knagertje’ en kan zij het dier herplaatsen zonder enige tegemoetkoming voor de eigenaar. De oude eigenaar blijft wel aansprakelijk voor alle extra gemaakte kosten. Bij gebleken opzet zal ook aangifte bij de politie gedaan worden.